Wolf in a flock of sheep with wool clothing. Wolf pretending to be a sheep concept.

Wokeness – en ulv I fåreklæder 

Det lyder godt. Ja faktisk lyder det bibelsk! Og så er der alligevel noget helt galt. Det handler om Wokeness, som er et bærende element i  tidsstrømmen. Hvad er det, og hvorfor må vi som kristne tage kraftig afstand fra wokeness og dens ihærdige forsøg på at trænge sig ind i kirken.  

Først af alt skal vi lige finde ud af hvad wokeness betyder. Meget direkte oversat kan vi kalde det ”vågen-hed”. At være woke handler altså om at være vågen og opmærksom, og aktivt reagerende, overfor uretfærdigheder i samfundet. Det er især uretfærdigheder mellem køn, race og sociale samfundslag, der fokuseres på.  

På overfladen kan det derfor næsten ikke blive mere bibelsk. Alle mennesker på tværs af køn, etnicitet og social klasse er lige for Gud, og må altid behandles som sådan. Som Esajas siger det: Lær at handle godt! Stræb efter ret, hjælp den undertrykte, skaf den faderløse ret, før enkens sag! (Es 1:17) 

Men wokeness tager nogle skridt videre. Selvom vi som kristne altså i udgangspunktet er fuldstændigt enige i at vi skal handle ret og forsvare de svage, bevæger wokeness sig et sted hen, hvor vi må sige fra. Wokeness fremstår i dag som en nyreligiøs tidsstrømning, der omfavner teorier og ideologier, vi som kristne må tage skarpt afstand fra. 

En af disse teorier kaldes Critical Race Theory (CRT). CRT ser samfundet som et bevidst system af magtstrukturer, der har til formål at undertrykke andre baseret på deres hudfarve. Ifølge CRT er hvide menneskers magt og privilegier roden til social uretfærdighed og skal udryddes. Det fortæller Owen Strachan, der har skrevet en bog om wokeness og evangeliet.  

– Mens ægte raceforsoning er vigtigt ifølge bibelen (Ef. 2), ændrer wokeness evangeliet ved at lære, at hvide mennesker aldrig er i stand til at omvende sig fuldstændigt for deres handlinger, fordi de er racistiske af natur, fordi de er hvide, fortæller Owen Strachan og forsætter: – Men evangeliet siger, at alle har syndet, og at alle kan blive fuldt ud forløst gennem Kristi værk. Med sit anderledes syn på synd og forløsning undergraver wokeness evangeliet. 

Det 21. århundredes amerikanske kirke har både passivt og aktivt inkorporeret woke ideologi i deres institutioner og praksis. Strachan bemærker, at nogle kristne er begyndt at undskylde for og omvende sig fra deres “hvidhed”.  

– Wokeness er ikke et prisme, hvormed vi opdager sandheder, vi ikke kunne se i et kristent verdensbillede. Wokeness er et helt andet system end kristendommen. Det er faktisk ‘et andet evangelium’. ‘ Men det er ikke kun det. I sidste ende er wokeness ikke bare et ikke-evangelium. Vågenhed er anti-evangelium, konkluderer Owen Strachan. 

Men hvorfor er wokness en ugudeligt tidsstrømning? 

Strachan hævder, at vågenhed repræsenterer et menneskecentreret evangelium, der tager andre til fange snarere end at sætte dem fri i Kristi nåde. Wokeness kræver konstant årvågenhed og handlekraft. Det er kun dine retfærdige gerninger, der kan redde dig – men du kan faktisk aldrig akkumulere nok gerninger til at opfylde dets krav. Wokeness stiller krav om at gøre op med fortidens synder, men rummer ikke plads for nåde og tilgivelse. Derfor bliver wokeness en tung byrde for sine efterfølgere. I sidste ende lover denne nye religion så meget, men ender med at efterlade sine tilhængere forladt og alene – uden noget håb om frelse.  

Wokeness ideologi vender mennesker mod hinanden og resulterer i, at individer bliver bedømt efter deres hudfarve og status i samfundet frem for indholdet af deres karakter eller deres status i Guds øjne. 

Church of the Highlands i Alaska, er et godt eksempel på hvordan wokeness fungere i praksis. Kirken har været meget aktiv i lokalsamfundet og blandt andet ydet sundhedspleje til de fattige. Kirken var også først til at oprette et drive-thru COVID-19-testcenter under pandemien, ligesom den har været engageret i det sorte samfund samt hjulpet hjemløse og fattige. Men præsten havde den frækhed at kunne lide et tweet af Charlie Kirk (kristelig, republikansk aktivist) – præsten retweetede det ikke. Han trykkede bare på like. Nu har skolevæsenet smidt kirken ud af byens skoler, og byrådet har afbrudt alle bånd til kirken. Uanset hvor mange gode gerninger kirken har gjort, var dette lille like utilgiveligt. 

Det illustrerer meget godt hvordan den nye religion virker. Og det kan nemt være en del af forklaringen på at så stor en del af nutidens unge kæmper med angst. Uanset hvor meget godt man har gjort, er man kun én lille fejl væk fra evig fordømmelse. Hvis du ikke er 100% med er du ude. 

Og her er der ingen Kristus. Ingen kærlighed. Ingen nåde.  

Wokeness og LGBT+ 

Også LGBT+ har taget wokeness til sig, og bruger i dag aktivt religionen som redskab i sit arbejde for at fremme sin sag. Mange medier – også færøske – gør sig umage for at være woke i sin adfærd. Derfor reagerer man ukritisk på enhver henvendelse fra LGBT+ som slår sig op på sin kamp for social retfærdighed. For hvis man ikke er med, er man imod. Derfor har et af landets meget små foreninger dagligt nyheder med i flere medier. Ikke fordi det er vigtigt. Ikke fordi det er sandt. Ikke fordi det er godt. For det ved vi intet om.  

Nyhederne kommer, fordi det er woke. Ingen journalist tør stille kritiske spørgsmål til en bevægelse, som rider på en woke-bølge. Tænk bare på den berømte forfatter af Harry Potter, J K Rowling, der befandt sig i centrum af en woke-storm efter at hun syntes godt om et tweet af Maya Forstater, som mistede sit job i 2019 efter at have tweetet, at “mandlige mennesker er ikke kvinder”.  

Wokeness søger ikke efter sandheden. Wokeness søger efter anerkendelse. Wokeness tillader derfor ikke samfundet at bedømme om noget er normalt, eller om det generelt er godt for mennesker. Også dette er udtryk for en ubibelsk levevis. Kristne skal være sandheden tro i kærlighed (ef. 4:15). Man kan ikke vælge kærligheden frem for sandheden eller omvendt. De to skal følges ad. Kristne skal ikke være som uforstandige børn der slynges og drives hid og did af hver lærdoms vind, ved menneskers terningkast, når de med snedighed fører os på lumske afveje, som Paulus udtrykker det. (Ef. 4:14) 

Svaret på wokeness 

– Vi kan ikke tie stille. Vi kan ikke stå ved siden af, når mennesker omkring os bliver taget til fange af wokeness eller nogen anden ugudelig ideologi, siger Owen Strachan. – Selvom kristne bør anerkende racismens syndighed og nødvendigheden af ​​omvendelse for racistiske tanker, handlinger og holdninger, bør de også erkende, at visse grupper af mennesker ikke i sagens natur er racistiske blot på grund af deres hudfarve. Strachan konkluderer: “Wokeness går som bevægelse alt for hurtigt frem til at vi kan behandle denne sag let, eller at antage, at disse problemer simpelthen vil ‘gå væk’. Nej – wokeness vil ikke forsvinde. Falske ideologier skal ødelægges, ikke ignoreres eller behandles med en blød tilgang, slutter Owen Strachan.