Alle har brug for en at læne sig op af

Seks måder at vise respekt for menneskelivet


Vi har været vant til at betragte livet som helligt og ukrænkeligt. Som kristne har det til dels været begrundet i den bibelske tanke om at livet er en hellig gave fra Gud; ja at ethvert menneske er skabt i Guds billede, kun lidt ringere end Gud selv. Men princippet findes på tværs af alle trosretninger, og også mennesker, der siger at de slet ikke har en religiøs overbevisning har historisk set haft lignende syn på livet.

Der har selvfølgelig været lidt variationer i holdningerne, men overordnet har mennesker i flere tusinde år været enige om at princippet om at livet er ukrænkeligt er godt. Alligevel ser vi nu et stort skred i denne holdning. De, der siger JA til livet, må derfor være klar til at kæmpe for deres overbevisning.

I denne artikel kommer vi med 6 ideer til hvordan du kan være med til at sige JA, ved at udvise respekt for menneskelivet.

1) Vær ”øre-kloge”

Brug dine penge strategisk. Også selvom det kun er håndører. Brug pengene på at hjælpe småbørnsfamilier, som har det økonomisk svært. Køb en pakke bleer, hjælp med at betale en regning eller giv et lille tilskud til  huslejen.

Du kan for eksempel begynde med at købe en sutteflaske og beholde den som sparebøsse. Lad sutteflasken minde dig om at det ikke altid er nemt at få børn. Slet ikke når de ikke er planlagte. Fyld sutteflasken op med dine håndører og brug pengene på at hjælpe hvor der er brug for det. Lad pengene følge dine holdninger. Hvis du er for livet, må dine penge tjene livet.

Og ser du et stort behov, må du alliere dig med andre og lave en indsamling. Men ofte er det de små ting der flytter mest. Gud har hans egen måde at behandle en lille madpakke på. Selv nogle få brød og fisk gør underværker i hans hænder.

At være for livet handler ikke kun om at demonstrere og skrive læserbreve. Søg og find måder at tilbyde din personlige kærlighed og støtte til mennesker i nød.

2) Oplær dine lovgivere godt

Find ud af hvad der er på spil når vi debatterer emner som aktiv dødshjælp, fri abort, værdighed i ældreplejen, immigration og stamcelleforskning. Og sørg for at dine politikere også ved hvad det handler om.
For en del år siden var danske politikere ved at vedtage en ændring i børnechecken (det som svarer til det færøske børnefradrag). Målet var at ramme indvandrere som politikerne mente fik for mange børn. Derfor ville man ikke få støtte til mere end tre børn. Mange familier stod til at få revet tæppet væk under sig fra den ene dag til den anden. Jeg skrev blandt andet til alle politikerne, og så gik jeg ud i den lokale presse med læserbreve og deltagelse i et indslag på TV. På samme måde tog rigtigt mange andre fat i politikerne og fortalte dem om de problemer de var ved at skabe for børnefamilier i hele landet. Og i fællesskab fik vi forklaret et flertal i Folketinget at loven ville skade børn og i sidste ende også ville medføre flere indvandrere i Danmark når vi skulle ud og hente arbejdskraft som vi ikke længere selv havde født og opfostret. Så politikerne var både ved at skade børn og modarbejde deres egne mål. Derfor blev loven aldrig til noget.

Vær aktiv og tal med dine politikere. Sørg for at de kender fakta, og hold dem på sporet.

3) Vær en god omsorgsperson.

Livet på denne jord er nogle gange forbundet med sygdom, smerte og ensomhed. Her er det godt at mærke at andre mennesker er omkring os. De daglige besøg fra både professionelle og frivillige omsorgspersoner er altafgørende for mange mennesker. Og det handler ikke kun om praktisk hjælp til indkøb af medicin og opvask. Det vigtigste er ofte nærvær.

At få besøg, betyder at man har en anledning til at stå ud af sengen, og klæde sig lidt pænt på. Et besøg af et menneske, der ser mig, respekterer mig, og måske endda holder af mig, øger selvværdet og fremmer et godt liv. Selv når jeg er syg og i smerte.

Og den praktisk hjælp kan være altafgørende for mennesker der er bundet af en krop der ikke virker.

Nogle mennesker er ensomme. Det er en livsfarlig tilstand.

I Danmark har Sundhedsstyrelsen sat tal på, hvilke konsekvenser ensomhed har:

  • Der er over 23.000 ekstra indlæggelser blandt personer, der er ensomme i forhold til personer, der ikke er ensomme.
  • Læger har 400.000 ekstra kontakter hvert år på grund af ensomhed. (Det er næsten 1.100 om dagen)
  • Over 800.000 sygedage om året skyldes ensomhed.

Når vi fastholder at livet er ukrænkeligt, og at aktiv dødshjælp bør forblive forbudt, må vi også tage ansvar for de, som har det sværest. Vi må gå forrest og vise en anden vej! Det gør vi bedst ved at møde vore medmennesker som Jesus vil møde dem. Selv i kampen med døden, må vi må hjælpe dem til at omfavne livet. Og først og fremmest må vi bede Livets Herre om at sende glæde, fred og frelse til den syge og døende.

Omfavn rollen som omsorgsperson. Behandl de ældre og døende med den største menneskelige medfølelse, og vær særlig opmærksom på deres åndelige behov.

4) Vis dem sandheden

Mike og Maureen Nuzzi fra New Jersey begyndte for nogle år siden at  oplyse offentligheden om det ufødte barns menneskelighed. De skabte en udstilling som de kalder “Truth Booth”, der kan sættes op i indkøbscentre og vise firedimensionale ultralydsvideobilleder af babyer i maven. Når forbipasserende stopper op for at se billederne, er kabinebetjente der for at besvare spørgsmål og levere nyttig og informativ litteratur på en fuldstændig ikke-konfronterende måde.

“Intet taler som sandheden, og det kan ikke skjules længe,” sagde Mike til NRLC News. “Vi skal bruge teknologi til at give disse babyer et ansigt og identitet.”

Deres hjemmeside (www.truthbooth.org) giver information og råd om, hvordan man kan etablere en Truth Booth i sit eget område.

Denne video er en del af Truth Booth

Det er altid vigtigt, at vi har så mange fakta som muligt når vi skal tage stilling i en sag. Det gælder også når vi tager stilling til abort. Så kan vi tage stilling på et informeret og oplyst grundlag. Det jeg personligt godt kan lide ved Truth Booth er, at det er en positiv kampagne der siger JA til livet, frem for at sige nej til døden. Positiv, sandfærdig kommunikation når man ofte langt med. 

5) Livet er helligt, spred ordet

Takket være videnskaben kan vi mange ting i dag, som vi ikke kunne tidligere. Men flere af de nye teknologier kommer med en høj pris. Det vil således i dag være muligt at redde et sygt barn ved at klone det og udtage f.eks. knoglemarv fra en klon der er en genetisk identisk bror eller søster. Knoglemarven vil være et perfekt match. Men hvor går grænsen? Kan man overhovedet tillade sig at sætte et andet menneske i verden med det ene formål at levere reservedele til et andet menneske? Forskning i stamceller og menneskelig kloning åbner op for nye muligheder, men ofte bliver det med livet som indsats når man vil redde liv. Flere af disse teknologier bryder med princippet om at livet er helligt og har sin værdi i sig selv. I stedet kan liv, der er skabt med nye teknikker,  få tillagt værdi efter hvor gode reservedele de er for andre.

Det er vigtigt, at vi både i ord og gerning spreder budskabet om at livet er helligt og ukrænkeligt. ukrænkeligt. Vi må tage stilling til teknologierne og søge indsigt så vi kan sætte ord på de problemstillinger det fører med sig når livet ikke betragtes som ukrænkeligt.

6) Brug bønnen imod tidsstrømningerne

Der er for mig ingen tvivl om, at der er mange strømninger oppe i tiden, som kæmper imod livets ukrænkelighed. Vi bevæger os, efter min mening, mod et anderledes livssyn, hvor livet ikke længere har værdi i sig selv. I flere og flere situationer bliver stillet spørgsmål ved tidligere tiders opfattelse af at livet ikke må krænkes. I den seneste tid har vi kunnet følge debatten i England, hvor en kristen mor kæmpede for at lade hendes søn leve selv om lægerne mente han var hjernedød. Det var moderens håb at Gud ville gribe ind som man for nogle år siden så det i Danmark, hvor lægerne havde opgivet en ung pige, som dog overraskede alle ved at overleve. Moderen tabte kampen ved domstolene og lægerne endte med at slukke for respiratoren, hvorefter sønnen døde af iltmangel.

Jeg vil ikke tage stilling i den konkrete sag, men noterer mig, at den blot er den seneste i en række sager, der har været ført i England de senere år. Der synes at være en tendens til, at man ikke længere vil bevare livet for enhver pris. Det kan blandt andet skyldes, at omkostningerne bliver for høje. Det bliver derfor domstolene, der må tage stilling til, hvem der skal reddes og hvem der skal dø. Og de første engelske erfaringer er, at grænsen stille og roligt rykker sig. Det bliver nemmere og nemmere at lade folk dø.

Stillet overfor sådanne kraftige strømninger i tiden, kan vi føle os magtesløse. Men det er vigtigt, at vi taler med vores himmelske far om de problemer, vi står overfor.

Husk, at for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet og at vi derfor under stadig bøn og anråbelse altid skal bede i Ånden og holde os vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige (Jvf. Ef 6:12+18)

Den troendes bønner har en vældig kraft, som vi ikke må undervurdere. Bønnen er vores stærkeste våben i kampen for livet. Gud hører bønnerne og han står altid på den svages side. Han kan forandre vores syn på os selv og de mennesker vi færdes iblandt. Han kan lære os at elske livet, vore medmennesker og os selv.

I 1974 udviklede Virginia og Ellis Evers fra San Diego, denne “Precious Feet” reversnål. Nålen viser fødderne på en 10 uger gammel ufødt baby. Den er solgt i omkring 12 millioner eksemplarer, og bæres af mennesker der synligt vil vise at de siger ja til livet. Nålen kan købes i internetbutikker.