Hvorfor taler vi om en treenig Gud?

For nyligt rettede en læser af vp.fo i et læserbrev  en skarp kritik af de trossamfund, der påstår, at der findes en treenig gud. Kritikken gik på at det var en ubibelske tanke, og at der kun findes en Gud.

Debatten er bestemt ikke ny. Allerede de første 300 år efter Kristus var der en tiltagende debat mellem kristne om, hvordan man skulle forstå Guds væsen. På den ene side slår bibelen fuldstændig fast, at der kun findes én sand Gud, og den rolle mente nogle blev varetaget af Gud faderen.

Det rejste så nogle meget vanskelige problemer med at forklare hvem Jesus og Helligånden er. Hvis Jesus, søn af Gud, ikke er guddommelig, hvad er han så? Hvis Guds ånd, talsmanden, som Jesus sendte til jorden, ikke er guddommelig, hvordan skal vi så beskrive ham?

Debatten kulminerede i år 325 på et stort kirkemøde i Nikæa, hvor man for første gang satte ord på læren om Gud som fader, søn og helligånd. Teologen Augustin arbejdede små hundrede år senere videre med at præcisere det indbyrdes forhold mellem de tre, og i år 415 skrev han følgende i et brev til biskop Evodius:

“Lad os derfor med fast fromhed tro på en Gud, Faderen og Sønnen og Helligånden; lad os samtidig tro på, at Sønnen ikke er den [person], som er Faderen, og Faderen er ikke den [person], der er Sønnen, og hverken Faderen eller Sønnen er den [person], der er både Faderens og Sønnens Ånd.”

Augustin var meget bevidst om, at læren om treenigheden ikke er noget, der kan forstås med menneskelig forstand, men udelukkende gribes med troen. Af samme grund har det altid været en udfordring at fortælle ikke-troende om den treenige Gud.

Nogle har forsøgt med billedsprog, og sagt, at det er ligesom med en 3-i-1 negleklipper, eller et kløverblad, der har 3 små blade, der til sammen udgør et blad. Nogle har endda forsøgt at forklare det ved at pege på at en mand også både kan være far, søn og bror på en gang. Fælles for den slags billeder er at de egentligt ikke beskriver Gud særligt godt, og at det nogle gange er lige så godt at lade være med at bruge for meget tid på at forklare den dybere videnskabelige sammenhæng i noget, som i sidste ende ikke kan forstås med fornuften. Vi fortæller jo også at Kristus er opstået fra de døde, men vi prøver aldrig at forklare videnskabeligt, hvordan han bar sig ad med det. Vi må bare forholde os til at sådan er det.

3 “hvad” og 1 “hvem”

Der er snart gået 16-1700 år siden først det store kirkemøde i Nikæa og efterfølgende Augustins uddybende forklaringer. Selvom det er længe siden, er det endnu ikke lykkedes nogen at komme med en bedre beskrivelse af Guds væsen.
Forenklet kan vi sige, at der er to ting ved Gud, vi skal forholde os til, nemlig hvad er Gud, og hvem er Gud. Og svaret på de to spørgsmål er ikke det samme.

1) Hvem er Gud

Der er én guddommelig natur, en guddommelig essens, et guddommeligt væsen. Der er ingen andre guder. Gud er én.

2) Hvad er Gud

Gud er Faderen, Sønnen og Helligånden, som er 3 personlige, adskilte, men indbyrdes forbundne måder at være den ene Gud på.

Vi ser altså, at der er 1 svar på hvem Gud er, men 3 svar på hvad Gud er, og vi kan faktisk kun beskrive Guds væsen ved at nævne alle 4.

Vi kan prøve at synliggøre det med en illustration:

Bibelen bruger aldrig ordet “treenighed” til at beskrive Guds væsen. Alligevel har  ingen kunne finde en anden måde at forklare Guds væsen på. Alternativet kan være at degradere Sønnen og Helligånden til ikke at være af guddommelig natur, eller acceptere, at der findes tre guder. Begge disse løsninger kommer i konflikt med bibelen, der slår fast, at der kun findes én Gud, men som samtidig heller ikke lader os være i tvivl om, at i særdeleshed Sønnen, men også Helligånden er selvstændige personer af guddommelig natur.

Derfor ser den kristne kirke 1700 år senere ingen anden måde at beskrive Guds væsen på, end at konkludere at:

  • Der er én Gud
  • Faderen er Gud
  • Sønnen er Gud
  • Helligånden er Gud
  • Faderen er ikke Sønnen eller Helligånden
  • Sønnen er ikke Faderen eller Helligånden
  • Helligånden er ikke Faderen eller Sønnen
  • Der er ikke tre guder.

Med inspiration fra: The Trinity: Explain It to Me Like I’m a Two-Year-Old.  Edition af Justin Taylor / www.thegospelcoalition.org